Eesti Haigekassa

Alates 31.01.2019 on  AS Orthopedica Eesti Haigekassa lepingupartner ortopeedilises päevaravis. Eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel päevaraviga kaasaantavaid ambulatoorseid ravijuhtusid kasutatakse päevaravi saanud või saavate patsientideraviks enne või pärast päevaravi.

Alates 1.oktoobrist 2018 on Eesti Haigekassa AS Orthopedica lepingupartner kõrva-nina-kurguhaiguste (otorinolarüngoloogia) päevaravis ja noorsportlaste terviseuuringute ennetusprojektis.

Kõrva-nina-kurguhaiguste päevaravi toimub AS Orthopedica operatsiooni-ja päevaravikeskuses Viimsis, Kaluri tee 5a. Samas toimuvad ka päevaravi järgsed korduvad konsultatsioonid ja arstlikud läbivaatused.