Isokineetiline dünamomeetria

Me leiame, et patsientide taastumises ja sportlaste sooritusvõime hindamises on objektiivne mõõtmine ääretult oluline. Isoleeritult lihasjõu ja võimsuse hindamiseks on kuldstandard isokineetiline dünamomeetria.
 
Dünamomeetria sooritatakse seadmel, millel määratakse vastavalt vajadusele kindel nurkkiirus ja liikuvusulatus. Testitav läbib soojenduse ning sooritab seejärel maksimaalse pingutuse määratud kiirusel ja liikuvusulatusel.
Isokineetilisel dünamomeetrial on roll vigastuste ennetamises – võimalik on hinnata defitsiiti või düsbalanssi lihasjõududes, tänu millele saame tuvastada suurema riskiga patsiendid või sportlased. (1,2) Tulemuste põhjal anname soovitusi ja saame koostada vajaliku treeningprogrammi.
 
Suur kasutegur on isokineetilisel jõu hindamisel vigastustest ja operatsioonidest taastumisel. Näiteks eesmise ristatsideme taastamise järgselt on leitud, et kui patsiendi vigastatud põlve sirutajate jõud on sporti naastes alla 90% vastaspoole jõust, on taasvigastuse risk märkimisväärselt suurem.(3) Samamoodi peegeldab dünamomeetria tulemus ka spetsiifilise sooritusvõime paranemist peale vigastust.(4)
 
Dünamomeetrial on oluline seos ka funktsionaalse sooritussvõimega spordis (5), mistõttu on see objektiivseks sporlaste sooritusvõime hindamise meetodiks.
 
Kasutatud materjalid:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31279289
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30747574
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27162233/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29147670
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25373468