Sportlaste vaimne tervis – individuaalnõustamine Virge Naerisega

Sportlaste vaimne tervis – individuaalnõustamine Virge Naerisega 

Meie psühholoogiline nõustaja (endine tippsportlane )Virge Naeris räägib kellele ja miks on see teenus vajalik.

„Saan oma kogemusest öelda, et minul isiklikult jäi kindlasti nii mõnigi spordialane saavutus pigem vaimse tugevuse kui füüsise taha ja ka vigastused olid tihtipeale tingitud just sellealaste teadmiste puudumisest aga tol ajal kahjuks olid kõik spordipsühholoogia alased teadmised alles väga lapsekingades. Olen nüüdseks pea 15 a. nõustamise poolega tegelenud ja minu suureks unistuseks on see ,et inimesed õpiksid väärtustama just probleeme ennetavaid teadmisi ja praktikaid ning tänu sellele saaksid toimetada palju efektiivsemalt ning nautida palju enam oma valitud teekonda.

Suures plaanis onsportlase psüühilise seisundi mõjutamine, mis spordiga tegeleja jaoks on sama oluline kui füüsiline ettevalmistus. Tippsportlastel, võistlussportlastel, noorsportlastel ja ka harrastussportlastel ei ole edu aluseks võistlustel ainult tugev kehaline ettevalmistus. Igal tasemel spordiga tegelemise edukus sõltub oluliselt sportlase vaimsest tugevusest ja kindlusest.

Kaasaegse spordi nõudmised sportlasele on väga kõrged, mistõttu tunnetab sportlane pidevalt otsest või siis kaudset psühholoogilist mõju. Spordipsühholoogia ongi sportlase jaoks üheks abivahendiks tippu jõudmise teekonnal. Kindlasti saab hakkama ka ilma aga oluliselt kvaliteetsemalt saab kogu protsessi- nii treeningute ettevalmistamist, treeningprotsessi läbiviimist kui võistlustel osalemist läbi viia just koos nende teadmistega. 

Tippu jõudmiseks on vaja isiksuse sisemist jõudu ja oskust seda võistlussituatsioonis endast välja tuua. Aga ei saa öelda ,et oleks üht kindlat võitja tüüpi. Maailma tippspordis on palju erinevaid persoone ning võib öelda, et neid kõiki ühendab see ,et nad on ühenduses oma sisemise jõuga ja neil on ka oskus see võistlussituatsioonis endast välja tuua. Tippsooritusel on aktsent usul endasse ja oma võimetesse, enesekindlal,tegutsemisel,saavutusvajadusel,pühendumisoskusel,keskendumisoskusel,motivatsioonil, julgel tegutsemisel, oskusel tunda rõõmu ja nautida seda mida teed, agressiivsusel, iseseisvusel ja just nende omavahelisest suhtest kujuneb sportlase isiklik hingeline jõuvaru. 

Vaimne treening aitab avaneda palju enam sportlase tõelistel võimetel/sisemisel jõul/täispotentsiaalil nii treening- kui ka võistlussituatsioonides.

Vahest arvatakse ,et psühholoogilisi oskusi tuleb treenida ainult tippsportlastel. Minu kogemus aga näitab ,et kui noorsportlasele selgitada erinevaid spordipsühholoogilisi oskusi siis esiteks on nad palju avatumad/vastuvõtlikumad ja teiseks omandatakse need oskused palju varem ning seetõttu kujuneb tee tippsportlase staatusesse sujuvamalt/ ladusamalt ilma, et peaks end nii palju lõhkuma. 

Sellealased teadmised on abiks ka selliste psühholoogiliste takistuste nagu: hirmud ,kõrged ootused, ebamõistlikud mõtted, ebakindlus, ärevus jne. eemaldamisel ning toetuseks perioodil kui ollakse vigastatud või taastutakse sellest aga ka ajal kui sportlaskarjäär on lõpusirgel. „

Virgest lähemalt:
https://sportomedica.ee/meeskond/virge-naeris